NỘI DUNG

  Nhiệt độ lớn nhất và bé nhất tuyệt đối trong năm

  Nhiệt độ trung bình lớn nhất các ngày trong tháng

  Nhiệt độ nhỏ nhất trung bình các ngày trong tháng

  Độ ẩm tương đối trung bình trong tháng


QUẢNG CÁO 

Đôi lời giới thiệu

 
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
Xem hinh kinh co lon
 
Nếu bạn đang làm đồ án hay thiết kế một hệ thống điều hoà không khí cho một hội trường, khách sạn, nhà hát... tại một địa phương nào đó thì chắc hẳn các thông số về nhiệt độ, độ ẩm ở địa phương bạn thiết kế là khá cần thiết. Để thuận tiện cho việc tra cứu, website này sẽ cung cấp cho bạn các thông số về nhiệt độ cao nhất, thấp nhất, nhiệt độ trung bình và độ ẩm trung bình của từng tháng, năm... của 64 tỉnh thành trong cả nước.